165_70px;
1920_300px;
新闻中心

您当前的位置: 首页 > 新闻中心 > 甘富动态

省粮食局省农发行省中储粮领导参观甘富果业

编辑: 更新于:2018-6-27 阅读:

      


     6月26日,省粮食局省农发行省中储粮单位领导一行参观甘富果业。                                   

                                      

                                     

                                     


                                      

                                      

上篇:

下篇: